MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Yeni Basın Kartı Yönetmeliği
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Genel
MÜDAHALENİN YILI
2018
SON GÜNCELLEME TARİHİ
18/09/2019
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Gazeteci
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yürütme Organının Müdahaleleri
Yürütme ve İdare
Diğer

Temmuz 2018’de Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,  Resmi Gazete’de yayınlanan 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırıldı.  Böylece daha önce Başbakanlık’a bağlı olan ve gazetecilere Sarı Basın Kartı’nın verilmesi sürecini yürüten Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na devredildi.

Ardından 14 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak Basın Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kartın iptaline ilişkin maddesine ise “Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” maddesi eklendi.

ÇGD, yeni Yönetmeliğin 14, 15, 25, 29 ve 30. maddelerinin Anayasa ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle 12 Şubat 2019 tarihinde Danıştay’a yürütmenin durdurulması talebiyle dilekçe sundu. Dilekçede, kartların iptal gerekçelerinin muğlak olduğu yönetmenin idarenin keyfi tutumlarına yol açacağı, kartların gazeteciler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılacağına dair endişelere yer verildi (25 Haziran).

Danıştay 10. Dairesi, dört ay sonra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yönetmeliğe ilişkin savunma istedi.