MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Yeni Akit Gazetesi / Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu – “kişilik haklarına saldırı” yargılaması
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Yeni Akit Gazetesi
ŞEHİR
Ankara
MÜDAHALENİN YILI
2013
SON GÜNCELLEME TARİHİ
11/02/2020
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Basılı Yayın
Gazete
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Yayın Organı
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yargı Organlarının Müdahaleleri
Hukuk Mahkemeleri
Tazminat davasında tazminata hükmedilmesi
HUKUKİ DAYANAK
Türk Medeni Kanunu
md. 25

Yeni Akit Gazetesi’nin 19 Aralık 2012 tarihli nüshasında “Selvi Hanım’a Gerdanlık” ve ertesi gün de “Kemal Bey Gerdan Kıvırdı” başlıklı iki haber yayımlanmıştı. Haberlerde yolsuzluk iddialarının muhatabı olan Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu, kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne sürerek manevi tazminat davası açtı. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi 11.07.2013 tarihli kararında davayı kısmen kabul ederek tazminata hükmetti.

Daha sonra karar Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından hükmedilen tazminat miktarının yüksek olması ve faiz başlangıç tarihinin yanlış olması nedeniyle bozulmuştur. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararındaki gerekçelere uyarak 5000 TL tazminata hükmetti.

Yeni Akit Gazetesi, ilgili mahkeme kararının basın ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürerek 30.06.2016 tarihinde AYM’ye bireysel başvuru yaptı. AYM 26.12.2019. tarihli kararında, habere konu olan “hediye gerdanlık” iddialarının daha önce öne sürülüp sürülmediğine ve haberi yapan gazetecinin konuya ilişkin yeterince araştırma yapıp yapmadığına yönelik bir inceleme yapar.

Bu inceleme ışığında mahkeme, daha önce ima edilmiş olsa dahi, bu iddiaların ilk kez açıkça dile getirildiğini kabul eder (prg 45-49). Ayrıca muhataplara iddialara yönelik görüşlerin sorulmasının yeterli araştırma yapıldığı yönünde yorumlanamayacağını belirtir; suç isnadı içeren ve olgusal temeli bulunmayan bu haberde kullanılan dilin kamuoyu nezdinde gerçeklik algısı yaratabileceğini değerlendirir (prg. 50-59). Bu görüşlerin ışığında AYM, Yeni Akit Gazetesi’nin haber yayma sorumluluğuna uygun hareket etmediğine, başvurucuların kişilik haklarının zarar gördüğü yönündeki kararın hukuka uygun olduğuna ve bu nedenle müdahalenin (ilgili mahkeme kararının) hak ihlali oluşturmadığına karar verir. Karara Zühtü Arslan, Engin Yıldırım ve Yusuf Şevki Hakyemez katılmamıştır.

 

 

EK BELGELER
Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. (2) [GK], B. No: 2016/12313, 26/12/2019 (Link)
AYM Kararı 26/12/2019
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/12313