MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Tamer Arda Erşin’e manevi tazminat davası
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Tamer Arda Erşin
ŞEHİR
Ankara
MÜDAHALENİN YILI
2019
SON GÜNCELLEME TARİHİ
02/07/2019
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Basılı Yayın
Gazete
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Gazeteci
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Üçüncü Kişilerin Müdahaleleri
Tazminat davası açılması
HUKUKİ DAYANAK
Türk Medeni Kanunu
md. 25

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in “Rektör İbiş, 6 günde 11 soruşturmadan aklanmış” başlığıyla Evrensel gazetesinde yayımlanan 15 Mart 2017 tarihli habere açtığı tazminat davasına dair Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği ret kararını onadı. Gazetenin eski muhabiri Tamer Arda Erşin’e açılan 1000 TL’lik manevi tazminat davasını reddeden ve yerel mahkemenin 17 Kasım 2017 tarihli ret kararını onayan temyiz mahkemesi, toplumun haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü değerlendirmesi yaptı. Kamu yararına dikkat çeken mahkeme, eleştirisi sırasında ifade ve basın özgürlüğü sınırlarının aşılmadığına karar verdi.

Kararda, “… Sonuç olarak davalının eleştirisi sırasında ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşmadığı, dava konusu ifadelerinden dolayı ifade özgürlüğüne sınır getirilmesini gerektirir demokratik bir toplumda gereklilik bulunmadığı sonucuna varıldığından ilk derece mahkemesi tarafından davacı yararına manevi tazminat ödetilmesi koşullarının oluşmadığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, davacı tarafın istinaf kanun yolu başvurusunun 6100 sayılı HMK’nun 353/1/b-1.maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaati ile aşağıdaki hüküm kurulmuştur” denildi (16 Mart).