MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
RTÜK’ten TV 100’e idari para cezası
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
TV 1OO
MÜDAHALENİN YILI
2021
SON GÜNCELLEME TARİHİ
03/03/2021
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Televizyon
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Yayın Organı
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yürütme Organının Müdahaleleri
RTÜK
İdari para cezası
HUKUKİ DAYANAK
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV 100‘e, 30.11.2020, 05, 06, 07, 08.12.2020 tarihlerinde 14:30, 19:30, 06:00 saatlerinde yayınlanan “Haber Bülteni, Emre Buga ile Ana Haber Bülteni, Mine Uzun ile Güne Bakış, Ela Rümeysa Cebeci ile Gün Uyanıyor” adlı haber bülteni yayınlarında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur” ilkesinin ihlali nedeniyle, 98.766,00 TL idari para cezası verdi (3 Mart).