MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Jiyan TV için davanın reddi
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Jiyan TV
ŞEHİR
Ankara
MÜDAHALENİN YILI
2018
SON GÜNCELLEME TARİHİ
27/04/2019
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Televizyon
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Yayın Organı
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yürütme Organının Müdahaleleri
Yürütme ve İdare
El koyma

Ankara 5. İdare Mahkemesi 4 Nisan 2018 tarihli kararı ile, KHK ile “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu” iddiasıyla yayını karartılan ve malvarlığına el konulan Jiyan TV’nin yöneticilerinin açtığı iade davasını reddetti.

Kararda, “Adı geçen televizyon kanalının milli güvenliğe tehdit oluşturduğu veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olduğunun tespit edildiğinden bahisle kapatılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiş olup, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından el konulan malvarlığının iadesine karar verilmesi isteminin reddi gerekmiştir” denildi. Kanalın avukatı, karara karşı Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi’nde istinaf talebinde bulunacaklarını söyledi.