MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Kazım Güleçyüz’den basın kartı için dava
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Kazım Güleçyüz
ŞEHİR
Ankara
MÜDAHALENİN YILI
2021
SON GÜNCELLEME TARİHİ
31/05/2022
HAK ARAMA KATEGORİSİ
İdari Kısıtlamalara Karşı Mücadele
MEDYA
Ulusal Medya

Yeni Asya gazetesi genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, sürekli basın kartının yenilenmemesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na dava açtı. Gazete avukatı Mustafa Özbek’in Ankara İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın gerekçesinde, basın kartının değiştirilerek yenisinin gönderilmesi için 21 Aralık 2020 tarihli dilekçeyle müracaat edilmesine rağmen, talebe bir cevap verilmeyerek talep zımnen reddedildiği belirtildi. Dilekçede, uygulamayla İdari Yargılama Usûlü Kanununun 27/2 maddesinde düzenlenen “idarî işlemin uygulanması halinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması” nedeniyle yürütmenin durdurulması talep edildi (22 Nisan).

Kazım Güleçyüz İletişim Başkanlığına açtığı davayı kazandı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, “basın kartının verilmemesi hukuka uygun değil” kararı verdi.

Mahkeme, hem bireylerin tüm eylem ve işlemlerde devlete güven duyabilmesi ilkesini ifade eden hukuki güvenlik ilkesine; hem de idarenin yaptığı iş ve eylemlerde makul süre içerisinde hareket ederek bireylerin mağduriyetini engelleme işlevi olan hukuki belirlilik ilkesine vurgu yaptı. Devlet organlarının bu ilkelere aykırı davranamayacağını belirtti.