MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Canan Kaya – Demirören Medya Grubu’nun açtığı tazminat davası
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Canan Kaya
ŞEHİR
İstanbul
MÜDAHALENİN YILI
2022
SON GÜNCELLEME TARİHİ
09/11/2023
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
İnternet
İnternet Haber Portalı
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Gazeteci
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yargı Organlarının Müdahaleleri
Hukuk Mahkemeleri
Diğer
HUKUKİ DAYANAK
Türk Medeni Kanunu
md. 25

2022

Demirören Medya Grubu, Medya Koridoru Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya’ya 26 Kasım 2021’de kaleme aldığı “Demirören yolun sonuna yaklaşıyor: Ziraat Bankası ‘kayyumları’ ne istedi? Tarihleriyle açıklıyoruz!” başlıklı haber nedeniyle  “ticari itibarının zedelendiği ve kişilik haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla 20 bin TL’lik tazminat davası açtı. Ayrıca suç duyurusunda bulundu. (1 Şubat)

 

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen ilk duruşmasında Demirören Medya Grubu avukatları davanın kabulünü, Kaya’nın avukatı Erselan Aktan ise dava konusu haberin gazetecilik etiğine ve hukuka uygun şekilde düzenlendiğini belirterek davanın reddini talep etti. Aktan ayrıca, müvekkilinin yazdığı haberden dolayı davacı tarafça yapılan suç duyurusunun sonucunun da beklenmesini istedi. Mahkeme, tarafların delil dilekçesinde belirttiği delillerin toplanması için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına ve Kaya’nın sosyal ekonomik durum araştırması için de Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 1 Kasım’da (7 Haziran).

 

Suç duyurusuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi. Savcılık kararında “Şikayete konu internet sitesinde yayınlanan haber ve yazılarda doğrudan herhangi bir suç teşkil eden bir hususun ve haksız rekabet hükümlerini ihlal anlamına gelebilecek yorumun bulunmadığı, haberin o dönem itibarıyla şüphelinin de ifadesinde belirttiği üzere güncel haber, eleştiri ve yorumlardan ibaret olduğu, bu hali ile şikayet konusu haberlerin Anayasası’nın 25. Maddesinde düzenlenen, ‘Düşünce ve kanaat özgürlüğü’, 26. Maddesinde düzenlenen, ‘Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile 28. Maddesinde ve 5187 Sayılı Basın Kanunun 3. Maddesinde düzenlenen, ‘Basın özgürlüğü’ kapsamında, düşünce açıklama, bilgi verme ve eleştiri sınırları içerisinde kaldığı, açıklanış şekli ile konusu arasında düşünsel bir bağ bulunduğu ve nesnel bir açıklama ile desteklendiği eleştiri ve değer yargılarının sert ve çarpıcı bir üslupla dile getirilmiş olsa bile belirtilen özgürlükler kapsamında hukuka aykırı kabul edilmesinin mümkün olmadığına karar verilmiştir” dedi.(17 Haziran)

 

Dava Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararı ile kurulan İstanbul 39. Asliye Hukuk Mahkemesine aktarıldı. Tazminat davasının ikinci duruşmasında, mahkeme İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak Kaya hakkında verilen kovuşturmaya yer yok kararına yapılan itirazın sonuçlanıp sonuçlanmadığının sorulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Şubat’ta (1 Kasım).

 

2023

 

Üçüncü duruşmada Demirören Medya Grubu’nun avukatı, “haksız rekabet” ile ilgili yaptığı suç duyurusunda verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın sonuçlanıp sonuçlanmadığının beklenilmesini istedi. Kaya’nın avukatı ise davanın reddini talep etti. Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden müzekkere yazılarak, kovuşturmaya yer olmadığı kararının kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 27 Nisan’da (9 Şubat).

 

Dördüncü duruşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan müzekkereye cevap verdi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Demirören Medya Grubu’nun suç duyurusunda savcılığın verdiği kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazı karar kesin olmak üzere reddetti. Bunun üzerine mahkeme, Demirören Medya Grubuna esas hakkında beyanda bulunması için iki hafta süre verdi. Davayı da 18 Temmuz’a bıraktı. (27 Nisan)

Davanın 9 Kasım’da görülen son duruşmasında davacı Demirören Medya Grubu’nun avukatı, davanın kabulünü istedi. Gazeteci Kaya’nın avukatı ise davanın reddini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, davanın reddine hükmetti (9 Kasım)