MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
AYM’nin “Yumuşak Makine” davası kararı
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
İrfan Sancı
ŞEHİR
İstanbul
MÜDAHALENİN YILI
2017
SON GÜNCELLEME TARİHİ
06/05/2019
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Basılı Yayın
Kitap
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Yayın Organı
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yargı Organlarının Müdahaleleri
Ceza Mahkemeleri
Erteleme kararı verilmesi

AYM, Sel Yayıncılık’tan çıkan yazar William S. Burroughs’un “Yumuşak Makine” (Soft Machine) kitabıyla ilgili Sel Yayıncılık’a “müstehcenlik”ten açılan davanın ertelenip üç yıl denetim altında tutma kararı verilmesini “ifade, sanat ve basın özgürlüklerinin ihlali” saydı. Sel Yayıncılık Şirketi ortağı İrfan Sancı’ya 3 bin TL manevi tazminat ve 2 bin TL de mahkeme gideri olarak üzere toplam 5 bin TL ödenmesine ve karar örneğinin İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi ve Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na gönderilmesine karar verildi.

Kararda, “Edebi eserleri yaratan, basan ve yayımlayan kişiler fikirlerin yayılmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla sanat eserleri demokratik bir toplum için büyük önem taşır. Devlet, sanat eserini yaratan kişilerin ifade özgürlüklerine gereksiz müdahalelerde bulunmama yükümlülüğü konusunda daha hassas davranmalıdır” denildi (29 Aralık 2017).