MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
AYM – Sabah Yıldızı Radyo ve Televizyonu Şirketi kararı
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Sabah Yıldızı Radyo ve Televizyonu Şirketi
MÜDAHALENİN YILI
2017
SON GÜNCELLEME TARİHİ
07/05/2019
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Diğer
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Yayın Organı Sahibi Şirket
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yürütme Organının Müdahaleleri
RTÜK
Diğer

AYM, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş’ta yayın yapmasına izin vermediği gerekçesiyle Sabah Yıldızı Radyo ve Televizyonu Şirketi’nin açtığı davada “haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiğine ilişkin açıklamalarda bulunma yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmediği” gerekçesiyle başvurunun dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti; davayı reddetti (5 Temmuz 2017).