MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Anayasa Mahkemesi’nin mahpusların süreli ve süresiz yayınlara erişimlerine ilişkin ihlal kararı
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Genel
SON GÜNCELLEME TARİHİ
27/08/2019
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Basılı Yayın
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Yayın Organı
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşüncelere Erişim Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yürütme Organının Müdahaleleri
Ceza İnfaz Kurumları
Basılı yayınlara erişimin engellenmesi
HUKUKİ DAYANAK
Diğer Kanunlar

Anayasa Mahkemesi, Recep Bekik dahil 15 tutuklu ve hükümlünün bireysel başvurusunda, tutuklu ve hükümlülere satın aldıkları dergi ve gazete gibi süreli yayınların teslim edilmeyişinin, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ‘ifade özgürlüğü’nün ihlali olduğuna hükmetti. AYM’nin önceki kararlarında ceza infaz kurumlarında yayınlara erişim ve yayınların ceza infaz kurumlarına kabulüne ilişkin içtihadı belirlediğine dikkat çekilirken, tutuklu ve hükümlülerin yararlanabileceği yayınlara ilişkin esasların da altının çizildiği hatırlatıldı.

AYM, tutuklu ve hükümlülerin satın aldıkları yayınların kurumlara kabulüne ilişkin idari işlemlerde yeknesak bir uygulama bütünlüğü bulunmadığını vurguladı. Öte yandan idarenin işlemlerini denetlemekle yetkili İnfaz Hakimlikleri’nin kararlarının da birbirleriyle uyuşmadığını ve kararların AYM’nin içtihatına uygun olmadığını belirtti.  AYM, başvurucuların her birine 500’er TL olmak üzere toplam 7 bin 500 TL tazminat ödenmesine hükmetti. 27 Mart tarihli karar Resmi Gazete’de 21 Mayıs’ta yayınlandı (21 Mayıs).

EK BELGELER
Recep Bekik ve diğerleri [GK], B. No: 2016/12936, 27/3/2019 (Link)
AYM Kararı 27/03/2019
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/12936?KelimeAra%5B%5D=Recep+Bekik