MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Anayasa Mahkemesi – Önder Çelik Kararı
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Önder Çelik
ŞEHİR
İstanbul
MÜDAHALENİN YILI
2016
SON GÜNCELLEME TARİHİ
13/09/2019
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Basılı Yayın
Gazete
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Diğer
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yargı Organlarının Müdahaleleri
Sulh Ceza Hakimlikleri
Tutuklama kararı verilmesi
HUKUKİ DAYANAK
Türk Ceza Kanunu
md. 220/7

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi çalışanları Önder Çelik, Bülent Utku, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Karasinir, Güray Tekin Öz’ün yargılandıkları dava kapsamında tutuklama tedbirinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine ilişkin başvurularına ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, başvuruların birleştirilmesine karar verirken başvurucuların tutuklanmalarının hukuka uygun olduğunu değerlendirerek oy çokluğu ile hak ihlali olmadığına karar verdi. 6 üye karara katılmadı. Mahkeme soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına yönelik iddiaları da açıkça dayanaktan yoksun buldu.

EK BELGELER
Önder Çelik ve diğerleri [GK], B. No: 2016/50971, 2/5/2019 (Link)
AYM Kararı 02/05/2019
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/50971?KelimeAra%5B%5D=musa+kart