MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Anayasa Mahkemesi – Mehmet Doğan kararı
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Mehmet Doğan
MÜDAHALENİN YILI
2018
SON GÜNCELLEME TARİHİ
27/04/2019
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Basılı Yayın
Gazete
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Gazeteci
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yargı Organlarının Müdahaleleri
Hukuk Mahkemeleri
Tazminat davasında tazminata hükmedilmesi
HUKUKİ DAYANAK
Türk Medeni Kanunu
md. 25

Anayasa Mahkemesi 01.08.2018 tarihli kararı ile, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi davacının “Bazı davalara el attık” şeklindeki sözlerini Anadolu’da Vakit gazetesindeki köşe yazısıyla eleştiren Mehmet Doğan’ın 3 bin 500 TL tazminata mahkum edilmesini Anayasa’nın 26 ve 28. maddelerinin ihlali olarak gördü; Doğan’a 3 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Mehmet Doğan’ın HSYK üyelerini hedef alan “HSYK’da Son Sirtaki” yazısında geçen “K.çlarına bakarak gidecekler” ve benzeri ifadeleri “ironi” ve ifade özgürlüğü kapsamında görüldü. Oyçokluğuyla alınan kararda Doğan’a Anayasa’nın 26 ve 28. maddelerinin ihlali tespitiyle 3 bin TL manevi tazminat ve çeşitli giderler karşılığında da 2 bin 186 TL ödenmesine karar verildi.