MEDYA GÖZLEM VERİTABANI
ENGLISH
Anayasa Mahkemesi- Ahmet Şık Kararı
İLGİLİ KİŞİ VEYA KURUM
Ahmet Şık
ŞEHİR
İstanbul
MÜDAHALENİN YILI
2016
SON GÜNCELLEME TARİHİ
28/08/2019
İFADE TÜRÜ
Siyasi
KULLANILDIĞI ARAÇ
Basılı Yayın
Gazete
MÜDAHALE EDİLENİN SIFATI
Gazeteci
ALT ÖZGÜRLÜKLER
Bilgi ve Düşünceleri Yayma Hakkı
MÜDAHALE BİÇİMİ
Yargı Organlarının Müdahaleleri
Sulh Ceza Hakimlikleri
Tutuklama kararı verilmesi
HUKUKİ DAYANAK
Türk Ceza Kanunu
md. 220/7

Anayasa Mahkemesi, Ahmet Şık’ın yargılandığı dava  sürecindeki hak ihlali iddialarına ilişkin kararını verdi. Mahkeme kişi özgürlüğü ve güvenliği ile basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine yönelik iddiaları açıkça dayanaktan yoksun buldu.

AYM, dönemin koşullarını göz önüne aldığını belirttiği kararında Şık’ın tutuklanmasına ilişkin: “özellikle kaçma ve delilleri etkileme şüphesine yönelen tutuklama nedenlerinin olgusal temellerden yoksun olduğu söylenemez” (prg.57) şeklinde görüş bildirmiştir.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım, tutukluluğun açıkça dayanaktan yoksun olduğuna ilişkin karara katılmamıştır. Yıldırım, “tutuklama için gerekli olan suç işlendiğine dair kuvvetli belirtinin yeterince ortaya konulamadığından başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerindeki düşünceyi açıklama ve basın hürriyetinin ihlal edildiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmiştir.

 

EK BELGELER
Ahmet Şık [GK], B. No: 2017/5375, 2/5/2019 (Link)
AYM Kararı 02/05/2019
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/5375